Faston Receptacle 4.75 x 0.51mm NL FASTON (100 Bag)

Faston Receptacle 4.75 x 0.51mm NL FASTON (100 Bag)

Code Description
EH-1040 Faston Receptacle 4.75 x 0.51mm NL FASTON (100 Bag) Please contact us for price